جدیدترین روش کشور کانادا جهت حمایت از ایده‌های نو و راه اندازی بیزینس برای مهاجران

جدیدترین روش کشور کانادا جهت حمایت از ایده‌های نو و راه اندازی بیزینس برای مهاجران

مهاجرت از طریق استارتاپ و کارآفرینی

روش مهاجرت از طریق ویزای  استارت آپ یکی از جدیدترین روش هایی است کی کشور کانادا جهت حمایت از ایده‌های نو و راه اندازی بیزینس در کانادا در نظر گرفته است مهاجرینی که توانایی و مهارت راه اندازی کسب و کار  دارند و دارای طرح ها جدید و نوآورانه هستند می توانند از این طریق صاحب اقامت کانادا شود.

برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا نیاز به طی چندین مراحل است

  • داشتن یک ایده نو  و خلاقانه
  • ایده طراحی شده باید به یک شرکت معتبر ارائه داده شود
  • ایده شما باید توسط شرکت ذکر شده تایید شود
  • و در مرحله آخر درخواست اخذ اقامت دائم
کسب و کار واجد شرایط استارت آپ

شرایط لازم برای راه اندازی کسب و کار:

  • این کسب و کار  می تواند حداکثر ۵ مالک داشته باشد  و حرکت متقاضیان باید حداقل ۱۰ درصد سهام شرکت  را به عنوان حق رای شرکت دارا باشد.
  • متقاضیان و سازمان تعیین شده توسط دولت در مجموع باید بیش از ۵۰ درصد از حق  رای شرکت  را دارا باشند.
  • متقاضیان باید مدارک کافی به منظور فعال کردن کسب و کار در کشور کانادا هنگام اخذ اقامت دائم از طریق پروسه استارت آپ ارائه نمایند.